top of page
Search

isimsiz ellibir - a

Updated: Dec 2, 2019


Sevdiği çok şeyi sayamazdın...

Belki beni de sevmemişti.

Kendini de sevdiği pek söylenemezdi.

Belki de olduğum kişide

Yansımasını göremediğinden

Yabancı saymış, istememişti.

Aklından geçen hiç birşey,

Ya da geçenlerden herhangisinde,

Düşündükleriyle buluşacak

Bir çoğunluğa sahip değildim.

Belki o da kendince sevmişti beni

Ne anlamı varsa o şekilde.

Ya da şartlı sevilmişti belki de ...

Tam da beni sevebildiği sekilde...

O, bu, şu olursan

Hak kazandığın türden

Sevgilerde aramıştı kendini.

Belki de o yüzden;

Hayatında tutunabildiği

Hikayeler, masallar, anılar, yok,

Hep istekler vardı;

Her defasında yepyeni

Sesi asla kısılmayan

Gösterişli ve kesin istekler...

Bir yerlerde varolan

İçini doldurmak istediği hatıralar,

Ve yerlerini almış olan o boşluk.

Bizzat benim de parçası olduğum,

Eğik ve yorgun bedeninin

Kapladığı kadar bir boşluk.


Yalnızdı.

Bundan bir yandan korkuyor,

Diğer yandan nasıl yüzleşeceğini bilmiyor,

Diğer bir yandan da;

Her canı yandığında

Hala hırçınlıkta en başı çekiyordu.

Niye yalnız oldugunu hala bilmiyor,

Kendini defalar üstüne yine

Yeniden hatalı tanımlıyordu.

Büyüttüğü insanları;

Kalabalık içinde şaşırtıcı fazlalıkta seviyor,

Yalnız kaldıklarında ise tenkit uzerine

Yeni denemelerini karalıyordu.

Neden yalnız oldugunu hala bilmiyor,

O ince sızıyı her hissettiğinde,

Kendisi hariç tüm dünyayı

Suçlayabiliyordu.

36 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page