top of page
Search

isimsiz - altıDoğru anlamış mıyım yaşananları

Bazen sıkışıp kalıyorum bir yerlerde

Teyit gerek gerçeklere

Anıları karşılaştırmak

Duyguları birebir saymak.

Yaşananları doğru anlamak

Senin ve benim anılarım,

Aynılar mı aslında?

Küçük bir değişim,

Yıkar mı dünyamı

Anlamsız kılar mı

Beni ben yapan anıları?

Anlamıyorum bazen…

Tek bir duyguyla tanışıyor,

Ateşler yakıp kamp kuruyorum.

Parçalarımı erittiğini bilmeden

Şerefine aylarca içiyor,

Ellerini yüzümde gezdiriyorum.

Anlıyor musun biraz deliliğimi

Belki herkese kapıdan merhaba deyip

Ben de yatıya kalan aylarca

Kovulmadan gitmeyen bazen,

Karanlık algı şaşırmalarımı?

Ondandır ısrarcılığım kısaca.

Anlamam gerek sevilecek biri miyim

Yoksa istenen ile olan arasında

Anılarda gidip gelen

Flu bir silüet miyim…

Doğru anlamış mıyım yaşananları

Bazen sıkışıp kalıyorum bir yerlerde

Teyit gerek gerçeklere

Anıları karşılaştırmak

Duyguları birebir saymak…

18 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


Post: Blog2_Post
bottom of page